Изобразително изкуство за 6 клас (по старата програма)

Изобразително изкуство за 6 клас (по старата програма)

Каталожен №: G60110

Издателство: Анубис

Автори: Огнян Занков, Бисер Дамянов, Олга Христова, Бойка Доневска

ISBN: 978-954-426-749-0

Страници: 112

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Теоретична част, в която се дават предвидените в учебната програма знания по въпроси, свързани с видовете и жанровите разновидности на изобразителното изкуство, със специфичните им изразни средства. В тази част са включени познатите рубрики: "Речник", "Въпроси и задачи" и "Да знаем повече", които предоставят на ученика допълнителни знания по отделни въпроси или любопитни факти, разширяващи неговата компетентност; Практическа част, наречена „художествена практика”, която дава важна информация на учениците за осъществяване на различните видове художествена дейност. В тази част са обособени рубриките:"Последователност на работа", "Въпроси и задачи" и "Съвет". За мотивиране на учениците и за повишаване на тяхната изобразителна активност чрез прилагане на индивидуалния и диференцирания подход, в практическата част на учебника са разработени вариантни уроци по конкретен теоретичен проблем, в които се предлагат за избор два, три и повече изо¬бразителни материала и съответната техника на работа. Учебникът е богато илюстриран с произведения на изобразителното изкуство от различни видове и жанрове, фотоси на архитектурни и природни обекти, печатни издания, театрални постановки, национални носии и др., както и ученически творби, изпълнени с различни материали и в различни техники. Учебникът осигурява възможност за осъществяване на междупредметни връзки с останалите учебни предмети. Той стимулира учениците да посещават художествени изложби и галерии, етнографски музеи, занаятчийски работилници, забележителни паметници на архитектурата и др.

Нагоре