Математика за 6. клас (по новата програма)

Математика за 6. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290634

Издателство: Просвета Плюс

Автори: Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина

ISBN: 978-619-222-078-5

Година: 2017

Страници: 264

В наличност!
Цена нов: 
16,67 лв.

Описание на артикула:

Учебникът по математика за 6. клас на издателство „Просвета Плюс” се характеризира с ясна структура на уроците за нови знания, за упражнения и за практически дейности, както и с умело разграничените задачи за упражняване на новите знания.

Разработените уроци с ярко откроени типове задачи, с пояснителни текстове, схеми и диаграми улесняват усвояването на новото знание от учениците съобразно техните интереси и личностни характеристики. Характерните за учебника уроци обобщения са функционален минисправочник на новите знания. 
Рубриката Нови думи е полезен речник на новите понятия, които трябва да се усвоят в часа. 
Задачите с практико-приложен характер помагат на учениците да разберат, че без математиката не може нито ден. Задачите проект дават възможност за активна дейност на учениците, като проучват и изследват, задават въпроси и търсят техните отговори с помощта на математиката. Задачите от рубриките Тестови задачи и Самостоятелен контрол, разработени в края на всяка тема, създават условия за учениците сами да установят нивото на знанията си и допуснатите пропуски, които да отстранят.

Нагоре