Математика за 6. клас (по новата програма)

Математика за 6. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290635

Издателство: Просвета-АзБуки

Автори: Татяна Аргирова, Вера Ковачева, Катя Марчева, София Димитрова

ISBN: 978-954-360-113-4

Година: 2017

Страници: 240

В наличност!
Цена нов: 
16,67 лв.

Описание на артикула:

Събран само в 240 страници  малък формат, учебникът напълно съответства на учебната програма. Той съдържа 105 урока, разпределени в 8 раздела. Започва с начален и завършва с годишен преговор. Спазено е препоръчителното разпределение на задължителните часове и новите уроци са под 60%. Включени са задачи за самоконтрол и тестове за самооценка.

Авторите са разработили уроците чрез система от въпроси и задачи, които стимулират интереса на учениците и свързват изучаваните понятия с всекидневието им. За целта е включено и решаване на практически задачи, които отразяват разнообразни житейски ситуации. В част от уроците експериментът е използван като инструмент за изграждане на умения у учениците да търсят и откриват зависимости. В голяма част от решените задачи се поставя акцент върху алгоритъма на решение, което улеснява учениците при преноса на знания. 

Нагоре