Математика за 6 клас (по старата програма)

Математика за 6 клас (по старата програма)

Каталожен №: G60026

Издателство: Просвета

Автори: Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежинка Матакиева

ISBN: 978-954-012-000-3

Година: 2008

Страници: 256

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебното съдържание по математика в 6. клас е разпределено в 5 теми: – Степенуване – Рационални числа – Геометрични фигури и тела – Пропорции – Цели изрази Според учебния план годишният хорариум е 136 учебни часа (по 4 часа седмично). Учебникът е структуриран в четири типа уроци: комбинирани, за упражнения, за преговор и за обобщение. Комбинираните уроци са разработени при спазване и продължаване на идеята от 5. клас новите знания да се разпределят на по-малки порции и едновременно с въвеждането на новите знания да се осигури и затвърдяването им. Съдържат неголям обем знания, които са подкрепени с достатъчно упражнения. Новите знания се въвеждат чрез задачи. Продължава възприетото в 5. клас оформление на решените задачи, определенията, твърденията, правилата и обясненията. Продължават рубриките: „Нови думи” за въвеждане на термините на новите понятия; елементи от решенията на ученик, оформени върху лист от бележник; „Знаете ли, че?” – исторически, екологични, географски, социално-битови или други факти, обвързани с текста на съответната задача. Всеки урок завършва с набор от задачи, които може да се използват за допълнителна или за самостоятелна домашна работа. Чрез уроците за упражнения се поддържат изучените стари знания. Всяка подтема в учебника завършва с преговор и затвърдяване на изучените до момента знания и тестови задачи за самоконтрол. Всяка тема завършва с обобщаващ урок, в който е систематизиран минималният обем от знания, задачи за затвърдяване и поддържане на знанията, тестови задачи и тема за самоконтрол. Учебникът завършва с именен указател и отговори на всички тестови задачи. Учебникът е подходящо илюстриран за възрастта на ученици от 6. клас и продължава художественото оформление на Математика 5. клас.

 

 

Нагоре