Помагалник по математика за 5-7 клас

Помагалник по математика за 5-7 клас

Каталожен №: G2000068

Издателство: Домино

Автори: Колектив

ISBN: 978-954-651-233-8

Година: 2012

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото по математика е предназначено за учениците от 5 до 7. Включва задачи по алгебра и геометрия. Алгебра: Операции с полиноми (многочлени); Степени: свойства, действия със степени с равни основи; Формули за съкратено умножение; Дроби: основно свойство на дробните числа, правилна и неправилна дроб, операции с дробни числа; Процент: намиране на процент от дадено число; намиране на число по даден процент от него; Уравнения и неравенства: тъждествени преобразувания; видове решения (уравнения, неравенства); видове уравнения (модулни, параметрични). Числа – множества: естествени числа, цели числа, рационални числа. Геометрия: Триъгълник: видове (разностранен, правоъгълен, равнобедрен, равностранен). Еднакви триъгълници: първи признак, втори признак, трети признак, четвърти признак; Четириъгълник: определение, свойства. Успоредник: определение, свойства, признаци, видове (правоъгълник, ромб, квадрат). Трапец: определение, свойства, признаци, видове (правоъгълен, равнобедрен).

Нагоре