Сборник по математика за 6. клас (по новата програма)

Сборник по математика за 6. клас (по новата програма)

Каталожен №: 300391

Издателство: Коала прес

Автори: Пенка Рангелова, Нина Иванова, Лилия Дилкина, Константин Бекриев

Година: 2017

В наличност!
Цена нов: 
10,80 лв.

Описание на артикула:

Настоящият сборник:

  • представлява ново издание според промененото съдържание на учебните програми, въведени от МОН в 6. клас през 2017/2018 г.
  • е структуриран така, че темите да могат да се ползват паралелно на изучаването им в училище.
  • съдържа система от задачи, примерни контролни работи и тестове по математика, чиято целесъобразност е доказана през годините.
  • разглежда в началото на всяка тема основни понятия и твърдения, понякога илюстрирани и с примери.
  • съдържа задачи, групирани в две нива според степента им на трудност. Задачите от група А предоставят основни знания и умения с ниво на трудност, съобразено със стандартите в Държавните образователни изисквания. Задачите от група Б са за ученици с изявени способности по математика. Те развиват творческото мислене и въображението на децата при подготовката им за конкурси, състезания и олимпиади. Подходящи са и за групова работа в часовете по задължителноизбираема или друг тип подготовка.
  • предоставя отговор, упътване или подробно решение на всяка задача.
  • предлага в края на всеки тематичен цикъл по две примерни контролни работи и един тест. По този начин учениците могат да упражняват самоконтрол и да направят самооценка на постиженията си, а учителите са улеснени в методическата си дейност.

Нагоре