Сборник по математика за 6 клас - Знам и мога

Сборник по математика за 6 клас - Знам и мога

Каталожен №: G60058

Издателство: Летера

Автори: Мария Гайдарова, Калина Ангелова, Красимира Чеканова

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност

Описание на артикула:

Учебното помагало съответства на най-новата учебна програма за 6. клас, ЗП, и съдържа необходимия обем знания от задължителния учебен материал съгласно ДОИ на МОН

Над 800 задачи и 320 тестови въпроса

- Сборникът е предназначен за всички, които искат да положат основа за успешното представяне на изпита след 7. клас.
- Разработен от екип опитни преподаватели.
- Сборникът е предназначен за учители и ученици, защото е подходящ за приложение в ежедневната работа и за достигане на образователните стандарти.
- Улеснява и родителите, които подкрепят активно развитието на своите деца.
- В помощ на учителя и ученика има указания за работа с тестовете и критерии за оценяване.
- Съдържа 32 теми с по един тест от 10 въпроса към всяка тема, 5 обобщителни теста (степенуване, рационални числа, помощни фигури и тела, пропорции, цели изрази) и тест за изходно ниво.
Всяка от 32 теми е структурирана в три части: 
– теоретична част с решени ключови задачи и примери;
– задачи за самостоятелна работа с дадени упътвания или решения, както и отговори;
– тест с отговори.

Учебният материал и задачите са онагледени с множество чертежи, таблици, илюстрации.

Структуриран е в следните основни теми:
• Степенуване.
• Рационални числа.
• Геометрични фигури и тела.
• Пропорции.
• Цели изрази.
• Отговори на всички задачи от контролните работи и тестовете, както и подробни упътвания или решения на повечето от тях.

Цели: 
• Да даде необходимата подготовка на учениците за новата форма на оценяване чрез тест.
• Да изгради критерии за самооценка на постигнатите резултати.
• Да подпомогне учениците в усвояването на необходимия обем знания от задължителния учебен материал съгласно ДОИ.
• Да формира добра мотивация и интерес у учениците за придобиване на математически знания и умения.
• Да спомогне за формиране на качества като самостоятелност, наблюдателност, концентрация, памет, способност за вземане на решения.

Резултати: 
• Пълноценна подготовка на учениците и по-добри резултати в учебния процес.
• Придобиване на трайни знания, умения и компетентности съгласно ДОИ.
• Умения за самостоятелна работа и проверка на постигнатите резултати чрез самооценка.
• Насочване към усвояване на необходимия обем знания и умения чрез ясни указания, критерии за оценяване и препоръки в зависимост от показаните резултати.
• Диагностициране на допуснати пропуски.
• Логистиката на подбраните задачи, начинът и формата на изложение формират самостоятелност и мотивация, развиват наблюдателността на учениците, тяхната концентрация и памет.

 

Нагоре