Музика за 6 клас (по старата програма)

Музика за 6 клас (по старата програма)

Каталожен №: G60130

Издателство: Анубис

Автори: Галина Стоянова, Валентина Манолова, Юлиана Близнакова, Венера Динкова-Мирчева

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

В учебника са включени песни, които по трудност и тематика напълно съответстват на възрастовите и певческите особености и възможности на шестокласниците. Сред тях са "вечни песни" на България, народни песни, които дават представа за характерните особености на изучаваните фолклорни области – Шопска, Добруджанска и Северна България, включен е и чужд фолклор – съобразно учебното съдържание. Има и песни специално написани за учебника. Авторският колектив на учебника отстоява традицията си за удачен подбор на атрактивни и запеваеми песни. Музикалните произведения за слушане са подбрани главно от съкровищницата на музикалната култура – както наша, така и световна. Особено място е отделено на фолк­лора и танца в авторската музика.

Музикалнотеоретичната информация е съобразена с параметрите, определени от МОН за знания за музикалното изкуство. В учебника са включени и много музикално-творчески задачи, осъществени са и редица междупредметни взаимодействия.

Нагоре