11 примерни теста по български език и литература за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

11 примерни теста по български език и литература за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Каталожен №: 280877

Издателство: Коала прес

Автори: Ваня Чернева

ISBN: 978-619-713-421-6

Година: 2017

Страници: 112

В наличност!
Цена нов: 
9,60 лв.

Описание на артикула:

Съдържанието на помагалото е актуализирано и съобразено с оптимизирания вариант на тестовите задачи от първия модул в действащия изпитен формат за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас.

Помагалото съдържа 11 теста, които следват учебното съдържание по български език и литература. В отделните тестове са включени повече задачи върху двата източника на информация (текст + схема, таблица, карта, изображение или втори текст), които изискват извличане на информация при четене с разбиране. Отворените и затворените въпроси в оптимизираните варианти подпомагат създаването на умения за извличане на информация при четене с разбиране и осмислянето на текста на различни езикови равнища. Задачите в предложените тестове позволяват практическото приложение на придобитите лингвистични знания чрез прилагане на наученото по български език в 7. клас.

Всеки тест съдържа 16 въпроса по български език и 9 въпроса по литература, като литературните въпроси последователно включват всяко следващо изучавано произведение.
Към всеки тест е даден примерен отговор на въпроса по литература, изискващ създаване на текст.
Към задачата за коригиране на допуснати правописни, граматични и пунктуационни грешки е даден отговор, в който са посочени местата за корекции.
Към всеки текст за преразказ е посочено подходящо начало, съобразено с поставената дидактическа задача.


Нагоре