Книга за учителя по биология и здравно образование за 7 клас

Книга за учителя по биология и здравно образование за 7 клас

Каталожен №: G70092

Издателство: Булвест 2000

Автори: Огнян Димитров, Юлиана Атанасова, Тренка Аргирова, Мира Славова

ISBN: 978-954-180-615-9

Година: 2008

Страници: 64

В наличност!
Цена нов: 
3,60 лв.

Описание на артикула:

С книгата за учителя се подпомага преподавателската работа по новия предмет биология и здравно образование. В нея е включено примерно годишно разпределение на учебното съдържание, което разработва всяка тема с очакваните резултати от учениците, понятията, дейностите и дидактическите средства за провеждане на нормален учебен процес, както и възможностите за междупредметни връзки.
В книгата са представени примерни методични разработки на уроци за нови знания, а също входящ и изходящ тест. Особен интерес ще представляват приложенията, в които е описана работата по изготвяне на хербарий и сбирка от насекоми и упътване за използването на ключа при определяне на принадлежност към систематична група. Така се осигуряват обекти за онагледяване на редица от темите за нови знания. При включване и на учениците в тази дейност у тях ще се провокира допълнителен интерес към биологията.

 

Нагоре