Тeстови задачи по биология и здравно образование за 7 клас

Тeстови задачи по биология и здравно образование за 7 клас

Каталожен №: G220777

Издателство: Булвест 2000

Автори: Огнян Димитров, Юлияна Атанасова, Тренка Аргирова, Мира Славова

Година: 2014

В наличност!
Цена нов: 
3,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото съдържа задачи от различен тип, подредени по разделите от учебника. За всеки раздел около половината от задачите са от затворен тип – всяка задача има четири отговора, един от които е верен. Другата половина от задачите са от отворен тип – откриване на вярно твърдение чрез: подчертаване на отделни думи или цели изрази в изречение; попълване на празни места в таблица или изречение; подчертаване на думата „да” или „не” и др. При тези задачи броят на възможните верни отговори не е ограничен. Верните отговори на всички задачи са поместени по раздели в края на сборника. Задачите от помагалото имат „тренировъчно” предназначение. Решаването им е добра възможност за всеки ученик да приложи знанията си по изучаваната тема, да открие и своевременно попълни пропуските си, както и да бъде по-уверен при подготовката си за външното оценяване след завършване на учебната година.

Нагоре