Книга за учителя по физика и астрономия за 7 клас

Книга за учителя по физика и астрономия за 7 клас

Каталожен №: G70144

Издателство: Булвест 2000

Автори: Максим Максимов, Галя Русева

ISBN: 978-954-180-625-8

Година: 2008

Страници: 88

В наличност!
Цена нов: 
3,60 лв.

Описание на артикула:

В книгата за учителя е представена учебната програма по физика и астрономия за 7. клас. Дадено е примерно разпределение на учебното съдържание, като за всеки урок са изброени очакваните резултати на ниво тема и на ниво учебна програма и основните нови понятия. Посочени са дейностите, чрез които заложените в програмата резултати ще се постигнат в дадения урок.

Обсъдени са специфичните особености на обучението по предмета, формите и начините за оценяване на знанията и уменията на учениците. За да се подпомогнат учителите при оценяването, в книгата са включени примерни тестове за проверка на входното и изходното равнище, както и тестове върху учебното съдържание от трите части на учебника.
В книгата за учителя са направени методически разработки на част от уроците от учебника. Подбрани са ключови теми, в които се въвеждат важни нови понятия или физични закономерности. Обсъдени са специфични методически подходи, които отчитат възрастовите особености на седмокласниците. Проследява се постепенното надграждане на знанията и развитието на представите за важни физични явления, които вече са били изучавани по човекът и природата. Там, където е необходимо, е включена и допълнителна информация, която учителят би могъл да използва при подготовката на урока.

 

Нагоре