Тестови задачи по физика и астрономия за 7 клас - Подготовка за външно оценяване

Тестови задачи по физика и астрономия за 7 клас - Подготовка за външно оценяване

Каталожен №: G200291

Издателство: Булвест 2000

Автори: Евгения Стойновска, Нонка Байлова

ISBN: 978-954-180-838

Година: 2012

Страници: 28

В наличност!
Цена нов: 
3,00 лв.

Описание на артикула:

Настоящото издание съдържа различни по вид и трудност тестови задачи, които ще помогнат на седмокласниците да се подготвят за външното оценяване в края на учебната годината. Задачите са подредени в десет теста, структурирани по формàта на примерния тест за външно оценяване по Културно-образователната област „Природни науки и екология”, разработен от Министерството на образованието, младежта и науката през месец септември 2012 година. 
С тестовете се проверяват изучаваните в 7. клас основни понятия, закони и зависимости от разделите „Електричество и магнетизъм”, „Светлина и звук” и „От атома до космоса”.
Всеки тест съдържа по 12 задачи. Първите десет са с по четири отговора, от които само един е верен. Последните две задачи са със свободен (отворен) отговор . 
В края на сборника са поместени отговорите на всички тестови задачи, както и критериите за оценяване съобразно модела, разработен от МОМН. Така ще се улесни както проверката и оценката от страна на учителя, така и самооценката на учениците.

Нагоре