Комплект от 6 табла по химия и опазване на околната среда за 7 клас

Комплект от 6 табла по химия и опазване на околната среда за 7 клас

Каталожен №: G70317

Издателство: Булвест 2000

Автори: Георги Нейков и колектив

В наличност!
Цена нов: 
7,50 лв.

Описание на артикула:

Всяко от таблата е с размер 69 x 25 cм

Предложените табла са оригинални и включват основния понятиен апарат от учебното съдържание по химия в 7. клас. Разработването им се основава на метода на асоциациите - един от основните интерактивни методи за преподаване и учене в училище. С тези табла ще се допринесе както за по-рационалното онагледяване на учебно-познавателния процес, така и за подпомагане на учителите при провеждане на преговорните и обобщителните уроци. Комплектът включва шест табла:

Градивни частици на атомите и на веществата. Предназначено е за систематизиране и обобщаване на информация, изучавана по Човекът и природата в 6. клас и обогатена в урока „Градивни частици на веществата” в 7. клас.

Натрий – елемент с метален химичен характер. 
Алкални елементи. С тези две табла се затвърдяват и систематизират знанията на учениците от темата. „Метали. Натрий и неговите съединения”, застъпена в девет урока в 7. клас.

Хлор – елемент с неметален химичен характер. С това табло се затвърдяват и обобщават знанията на учениците от темата. „Неметали. Хлор и неговите съединения”, застъпена в девет урока в 7. клас.

Периодичен закон и периодична система. Представя информация за съдържанието на периодичния закон и структурата на периодичната система. Таблото може да се ползва и в следващите класове.

Видове вещество. Класификационна схема, в която по разбираеми причини не са включени всички видове вещества, но тя е една основа за допълване и обогатяване в следващите класове.

 

Нагоре