Teстови задачи по химия и опазване на околната среда за 7 клас

Teстови задачи по химия и опазване на околната среда за 7 клас

Каталожен №: G220776

Издателство: Булвест 2000

Автори: Георги Нейков и колектив

ISBN: 978-954-180-928-0

Година: 2014

Страници: 64

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото съдържа разнообразни по форма тестови задачи, съобразени с програмата по химия и опазване на околната среда за 7. клас. Той е структуриран в две части.

В първата част са представени входящ тест (25 задачи) и шест теста за тематична проверка. Във всеки от тестовете за тематична проверка има по 15 задачи с избираем отговор и по 10 задачи със свободен отговор (попълване на липсващи данни в твърдения, таблици и химични уравнения, откриване на грешки и съответствия в химичната символика, терминология и номенклатура, изразяване и изравняване на уравнения по определен алгоритъм, извършване на елементарни стехиометрични изчисления и др.).
Решаването на тези задачи е чудесен начин всеки ученик:-

   - да приложи знанията си по изучаваната тема от учебното съдържание;

   - да открие и своевременно да попълни пропуските си;

   - да бъде по-уверен при подготовката си за външно оценяване в края на учебната година.

Във втората част на сборника са коментирани верните отговори на всяка задача. Тези коментари са особено полезни за учениците, защото им позволяват да разберат защо точно този е верният отговор на задачата, да допълнят и актуализират знанията си, да почувстват удовлетворение от постиженията си.

Предлаганите тестови задачи дават възможност на учителите да получат по-обективна представа не само за пълнотата и качеството на знанията на учениците, но и за формираните у тях умения да прилагат знанията си в нова ситуация. 

Нагоре