Тестови задачи по химия и опазване на околната среда за 7 клас - Подготовка за външно оценяване

Тестови задачи по химия и опазване на околната среда за 7 клас - Подготовка за външно оценяване

Каталожен №: G200289

Издателство: Булвест 2000

Автори: Георги Нейков, Свобода Бенева, Лилия Овчарова, Маргарита Йотова

ISBN: 978-954-180-836-8

Година: 2012

Страници: 28

В наличност!
Цена нов: 
3,00 лв.

Описание на артикула:

Сборникът е предназначен за подготовка на седмокласниците за външното оценяване, което се провежда в края на учебната година. В него са включени десет теста, структурирани по формàта на примерния тест за външно оценяване по Културно-образователната област „Природни науки и екология”, предложен в сайта на Министерството на образованието, младежта и науката през месец септември 2012 година. Всеки тест съдържа по 12 задачи. Десет от тях са с по четири отговора, един от които е верен, и две задачи са със свободен (отворен) отговор.
В тестовите задачи е обхванато най-същественото от учебното съдържание по химия и опазване на околната среда, предвидено от учебната програма. Чрез задачите се проверяват знанията за химичните знаци, формули и уравнения, за свойствата и приложението на елементите от алкална и халогенна група и техните съединения, за зависимостите между свойствата на химичните елементи и мястото им в периодичната система, за скоростта на химичните реакции и топлинните ефекти при тях.
В края на сборника са поместени както верните отговори на всички тестови задачи, така и критериите за оценка. Така се осигурява не само бърза и точна проверка и оценка от страна на учителя, но и лесна самопроверка и самооценка от учениците.

Нагоре