Задачи и тестове за външно оценяване по химия и опазване на околната среда след 7 клас

Задачи и тестове за външно оценяване по химия и опазване на околната среда след 7 клас

Каталожен №: G210494

Издателство: Анубис

Автори: Величка Димитрова, Силвия Попова

Година: 2014

В наличност!
Цена нов: 
3,50 лв.

Описание на артикула:

Сборникът със задачи и тестове е предназначен за:
- подготовка за национално външно оценяване на учениците след 7. клас по природни науки и екология – модул Химия и опазване на околната среда
- текуща подготовка по предмета.


Сборникът съдържа богат набор от тестови задачи, които да подпомогнат и улеснят обучението по предмета. Структуриран е в три основни части:
- ТЕМАТИЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА ТЕКУЩА ПОДГОТОВКА
- ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
- ОТГОВОРИ НА ВСИЧКИ ЗАДАЧИ.


ПЪРВАТА ЧАСТ съдържа пет тематични теста в два варианта, които обхващат учебното съдържание, включено в програмата за 7. клас.
Към всяка тема са записани очакваните резултати от обучението съг­ласно учебната програма. Задачите в тестовете са структурирани така, че да включват знанията и уменията по съответната тема, които трябва да усвоят учениците, и са подредени съобразно последователността на учебното съдържание в програмата. Това ги правиудобни за текуща подготовка на учениците през цялата учебна година. Всеки тест е представен в два варианта и улеснява учителя при осъществяване на контрол в обучението.


ВТОРАТА ЧАСТ включва пет тренировъчни теста, предназначени за заключителния етап на подготовката за външно оценяване на учениците след 7. клас по природни науки и екология. В сборника всички тестове са разработени по формата на изпита, определен от МОН през 2013 г. – по 10 задачи с избираем отговор и по 2 задачи със свободен отговор. Те са добър ориентир за ученици, родители и учители по отношение на структурата и обема на изпитния материал и са много подходящи за финалния етап от подготовката за изпита.

Рубриката „Химичен консултант“ съдържа систематизирани и обобщени знания по темите от учебната програма. Информацията е предназначена за ученика, като всеки може да направи необходимата справка при затруднения в самостоятелна работа с тестовете.


ТРЕТАТА ЧАСТ включва отговорите на всички задачи и критериите за оценяването им. Отговорите са дадени по теми в табличен вид, което осигурява бърза и лесна проверка.

 

Нагоре