Книга за учителя по изобразително изкуство за 7 клас

Книга за учителя по изобразително изкуство за 7 клас

Каталожен №: G70165

Издателство: Анубис

Автори: Бисер Дамянов, Бойка Доневска

В наличност!
Цена нов: 
3,60 лв.

Описание на артикула:

Книгата за учителя е съставна част от учебния комплект по предмета „Изобразително изкуство“, който включва, освен нея, учебник и методически табла. Тази книга има за цел да даде необходимите материали, свързани с обучението по изобразително изкуство в 7. клас. Тя е ценен помощник на учителя, който има отговорната задача да обучава учениците и да постигне резултатите, заложени в
стандартите на учебната програма. При написването й сме се постарали да включим основна информация за провеждане и управление на процеса на обучение по изобразително изкуство, както и да дадем допълнителни сведения, които учителят да ползва при прилагане на творчески подход в обучението. Какво съдържа книгата за учителя? На първо място в нея е представена действащата учебна програма.
Направен е примерен вариант на годишно разпределение на уроците. В него учителят ще намери последователност от теми, представени така, както са разработени в учебника. Той обаче може да състави свой вариант на годишно разпределение, като се съобразява с равнището на художествената култура на учениците, с техните изобразителни способности и интелектуално развитие, както и с условията, предоставени от училището и селището. Най-важна задача е учениците да усвоят и разширят своите знания, да формират и развият уменията си, своето въображение и обогатят художествената си култура, за да бъдат постигнати целите на обучение и покрити стандартите за очаквани резултати. В книгата е представен материал за обучението по изобразително изкуство в 7. клас и текст, който запознава педагога с учебника по изобразително изуство, с неговата структура и съдържание. Разделът „Методически насоки за разработване на учебно съдържание по теми“ съдържа разработки на примерни уроци по съответните теми, в тяхната последователност. Всички методически единици са разработени подробно с единен алгоритъм, а именно:

Цели на методическата единица. Детайлно са описани междинните цели. В тях са включени знанията и уменията, които съдействат за постигане на крайните цели.
Очаквани резултати. Те са ориентир за учителя какви знания и умения трябва да усвоят или развият учениците в дадения урок.

Ключови понятия. Тук са представени най-важните понятия, които изграждат сърцевината на учебното съдържание. Една част от тях са включени в рубриката „Речник“ в учебника.

Възможности за междупредметни връзки. Отразени са най-важните междупредметни връзки, чрез които разглежданата тема може да бъде разработена по-цялостно.

Материали и дидактически средства. Описани са основните материали за изпълнение на практическите задачи и дидактическите средства.
Предварителна подготовка. Тук е описана дейността, която ученикът трябва да извърши, за да може да се осъществи работата по дадена тема.

Методически насоки за разработване на темата. Тя е разделена на две части. Теоретичната част (А.) представя най-важното във връзка с преподаването на теоретичния материал на учениците.
Практическата част (Б.) включва формулировките на изобразителните задачи, както и по-важните стъпки и процедури, свързани с тяхното изпълнение. Новото в тази книга е приложението, чието съдържание включва кратки сведения за художници от общата тема „Изкуство на Възраждането“, с название „Художници и творби“; примерни модели за анализ на художествени творби; анализи на по-важни художествени произведения; както и текстове с мнения и разсъждения на художници, посветили се на изкуството и художествената дейност. Чрез приложението учителят може да даде допълнителна информация на учениците, да стимулира техните интереси, както и да приложи моделите и анализите в своята преподавателска дейност.

 

Нагоре