Преразказ с дидактическа задача за 7 клас

Преразказ с дидактическа задача за 7 клас

Каталожен №: G220806

Издателство: Булвест 2000

Автори: Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

ISBN: 978-954-180-930-3

Година: 2014

Страници: 104

В наличност!
Цена нов: 
6,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото „Преразказ с дидактическа задача“ е предназначено да помогне на седмокласниците в подготовката им за втория модул на Националното външно оценяване. В него наред с теоретичните знания за особеностите на преразказа с дидактическа задача и подходящи за преразказване текстове се предлага и система от упражнения за развиване и усъвършенстване на уменията за създаване на този вид преразказ. Към всеки блок с упражнения са предложени в синтезиран вид знанията, които са необходими за изпълнението им и примери, които ги онагледяват. Включени са и алгоритми за писане на преразказ от името на герой и на неутрален разказвач, които нагледно са приложени върху два текста.
Помагалото съдържа следните раздели:

  • Особености на преразказа с дидактическа задача – в табличен вид са представени същността на този вид преразказ и изискванията, които трябва да се спазват при създаването му.
  • Упражнения за превръщане на знанията за преразказ с дидактическа задача в умения за неговото създаване – включва упражнения за правилна употреба на глаголни времена и наклонения, за преобразуване на пряка реч в непряка, за правилно заместване на имена с местоимения, за избор на синоними.
  • Алгоритъм за създаване на преразказ с дидактическа задача в изпитна обстановка – в табличен вид са посочени всички стъпки и са представени дейностите, които трябва да се извършат за определено време; алгоритъмът е приложен към художествени текстове, като са предложени примерни преразкази от името на герой и от името на неутрален разказвач.
  • 10 текста за създаване на преразказ с дидактическа задача с конкретни насоки за изпълнение.

Помагало ще даде възможност на седмокласниците да:

  • започнат подготовката си за втория модул на Националното външно оценяване още в началото на учебната година;
  • систематизират знанията си за преразказа с дидактическа задача (вид трансформиращ преразказ);
  • развият и усъвършенстват уменията си за преразказване на непознат текст с промяна на повествователната позиция;
  • да овладеят алгоритъм за създаване на преразказ, който ще им помогне да организират дейността си по време на изпита;
  • придобият увереност, че могат успешно да преразказват непознат текст с промяна в повествователната позиция.

Помагалото може да се използва от учениците индивидуално за самоподготовка вкъщи и групово в часовете по български език и литература. Тъй като седмокласниците владеят уменията за създаване на преразказ в различна степен, всеки учител може да предложи допълнителни упражнения по предложените в помагалото модели.
  

Нагоре