Сборник задачи по математика за 7 клас - 1820 задачи за всеки ученик, по всяка тема

Сборник задачи по математика за 7 клас - 1820 задачи за всеки ученик, по всяка тема

Каталожен №: G220742

Издателство: Просвета

Автори: Мария Лилкова, Пенка Нинкова, Елена Маринова, Зорница Кънева, Николина Петрова

ISBN: 978-954-013-054-5

Година: 2014

Страници: 296

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Сборникът предлага 1820 задачи, подредени тематично и съобразени с формата на теста за НВО и приемния изпит. Структуриран е така, че позволява да се работи по темите едновременно с изучаването им в училище. Подборът и разнообразният формат на задачите и примерните тестове за проверка на знанията дават възможност за успешната подготовка на учениците за конкурсните изпити.

Всяка тема съдържа:

  • Кратка справочна част с основните понятия и твърдения.
  • Задачи от група А, които са достъпни за всички ученици и служат за усвояване и затвърждаване на основни знания и умения. Те често се явяват като задачи-компоненти в по- трудните задачи в група Б и В.
  • Задачи от група Б, предназначени за постигане на много добро и отлично владеене и осмисляне на учебния материал. Степента им на трудност не надвишава изискванията на учебно-изпитната програма. В тази група са включени и задачи по формата PISA. Подходящи са и за работа в часовете по ЗИП.
  • Задачи от група В за ученици с повишен интерес към математиката, предназначени за усъвършенстване на творческото им мислене и въображение. Тук се акцентира върху формирането на логическото мислене и развиването на наблюдателност и съобразителност. Задачите са подходящи за подготовка за математически състезания и олимпиади.

Всеки тематичен цикъл завършва с два варианта на тест за проверка на знанията, които може да се използват успешно както за самоконтрол и самооценка на постиженията на учениците, така и за подпомагане на методическата работа на учителите.

Нагоре