Текстове и задачи за развиване на математическа грамотност - Помагало по формата PISA след 7 клас

Текстове и задачи за развиване на математическа грамотност - Помагало по формата PISA след 7 клас

Каталожен №: G220475

Издателство: Булвест 2000

Автори: Емил Колев, Невена Събева

ISBN: 978-954-180-904-4

Година: 2014

Страници: 60

В наличност!
Цена нов: 
6,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото е разработено в съответствие с концептуалната рамка на РISA за оценяване на математическата грамотност. Авторите предлагат система от задачи, ориентирани към разнообразни типове познавателни области, чрез които се оценяват знанията и уменията на учениците по математика.
Помагалото съдържа 38 текста и задачи към тях, които подпомагат развиването на математическата грамотност на учениците, необходима им да прилагат на практика знанията си във всекидневния живот.
Предназначено е:

за учениците в тяхната самостоятелна подготовка за националното външно оценяване и за подготовката им за изпита по математика след 7. клас;

за учителите в преподавателската им дейност в час или в клуб по интереси.

Структурирано е в две части.
Първата част включва текстовете и задачите към тях. Към всяка задача със свободен отговор графично е обособено място за попълване на пропуснат буквен или числов текст. С подбраните текстове се цели да се обогати културата на обучаваните и да се овладяват компетентности, нужни им в личния и в обществения живот.
Втората част на помагалото съдържа решенията на задачите, които дават възможност на учениците да изграждат умения да анализират, доказват и представят идеи, като формулират, решават и тълкуват математически проблеми.

 

Помагалото е разработено в съответствие с концептуалната рамка на РISA за оценяване на математическата грамотност. Авторите предлагат система от задачи, ориентирани към разнообразни типове познавателни области, чрез които се оценяват знанията и уменията на учениците по математика.
Помагалото съдържа 38 текста и задачи към тях, които подпомагат развиването на математическата грамотност на учениците, необходима им да прилагат на практика знанията си във всекидневния живот.
Предназначено е:

за учениците в тяхната самостоятелна подготовка за националното външно оценяване и за подготовката им за изпита по математика след 7. клас;

за учителите в преподавателската им дейност в час или в клуб по интереси.

Структурирано е в две части.
Първата част включва текстовете и задачите към тях. Към всяка задача със свободен отговор графично е обособено място за попълване на пропуснат буквен или числов текст. С подбраните текстове се цели да се обогати културата на обучаваните и да се овладяват компетентности, нужни им в личния и в обществения живот.
Втората част на помагалото съдържа решенията на задачите, които дават възможност на учениците да изграждат умения да анализират, доказват и представят идеи, като формулират, решават и тълкуват математически проблеми.

 

Нагоре