Друзья - Работна тетрадка по руски език за 7 клас (втори чужд език)

Друзья - Работна тетрадка по руски език за 7 клас (втори чужд език)

Каталожен №: G170491

Издателство: Летера

Автори: Катя Ганева, Мария Николова, Надя Паунова, Васка Гуджева, Красимир Ангелов

ISBN: 978-954-516-834-5

Страници: 64

Няма в наличност!

Описание на артикула:


- Съобразен е с ДОИ, с новите учебни програми на МОН по руски език за 7. клас (втори чужд език) и с европейските образователни изисквания, заложени в тях.
- Способства за формиране на навици и умения по всички видове речева дейност.
- Отговаря на възрастовите особености на учениците и на по-голямата им способност за абстрактно и обобщено мислене.
- Езиковият материал е структуриран около теми, вълнуващи учениците на тази възраст.
- За съзнателното овладяване на езика са използвани съвременни методи и подходи.
- Учебникът съдържа адаптирани текстове от класически и съвременни руски писатели, разнообразни комуникативни упражнения, формули от руския речеви етикет.
- Широко е застъпен актуалният в съвременната методика на чуждоезиковото обучение междукултурен подход. Предлага се разнообразна страноведска информация.
- В учебника е включен справочен материал по изучаваните граматични явления.
- Уроците са онагледени с множество цветни илюстрации и фотоси.


В помощ на учителя
Методическото ръководство съдържа:
- концепция
- лексически минимум
- примерни варианти за работа по всички уроци от учебника
- примерни варианти на контролни работи
- примерно годишно разпределение


Учебната система включва учебник, тетрадка за самостоятелна работа, методическо ръководство, аудиокасета/CD. 

Нагоре