Enjoy English 3 - Учебник по английски език за 8 клас (Intermediate - B1)

Enjoy English 3 - Учебник по английски език за 8 клас (Intermediate - B1)

Каталожен №: G170705

Издателство: Летера

Автори: Лиляна Грозданова, Мария Георгиева, Нели Младенова, Диана Веселинова, Михаела Кацарова

В наличност!
Цена нов: 
25,00 лв.

Описание на артикула:

Тематични области – science and technology, natural history, culture, law and order, myths and legends, national heritage, etc.
– Използвани са по-сложни оригинални текстове, които предоставят интересна фактологическа и културологична информация и развиват любознателността на учениците и тяхната отвореност към новото и различното.
– Учениците се насърчават да търсят информация от различни източници, и по-специално от интернет, да участват в различни проекти и да работят в екип.

Всички учебници се продават в комплект с CD за съответното ниво

Съдържание на комплекта учебници, учебни тетрадки и ръководства за учителя
От организационна гледна точка предложеният комплект е изграден от:
- уводен урок, 20 учебни единици и преговор за първа част;
- 24 урочни единици и два преговорни урока във втора част;
- 24 урока и 2 преговора в трета част.
Тематиката на учебника е много разнообразна и е съобразена с интересите на младите хора. Обхванати са теми като: родина, училище, семейство, приятели, исторически факти, научни открития, съвременна технология, проблеми на опазването на околната среда и ролята на всеки в този жизненоважен процес.
В учебния материал не са пропуснати легенди, митове, национално и глобално историческо наследство. Обръща се внимание на въпроси свързани със здравната култура, здравето на отделния индивид, междуличностни отношения и др.

Нагоре