Физика и астрономия за 8 клас

Физика и астрономия за 8 клас

Каталожен №: G80105

Издателство: С.А.Н.-ПРО

Автори: Колектив

Година: 2009

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебникът е предназначен за учениците, които изучават учебния предмет Физика и астрономия в 8 клас – задължителна общообразователна подготовка. Разбираемо поднесеният материал и разнообразните упражнения са насочени към затвърждаване и разширяване на знанията за вече изучени явления и закономерности, както и към усвояване на нови знания. Може да се използва за работа в клас или индивидуална работа в къщи. Тематично следва логиката на новата учебната програма за 8 клас. Разширява и задълбочава знанията и уменията за вече изучени физични явления, величини и закономерности. Многообразието от цветни илюстрации, снимки, таблици и графики осигурява необходимата подкрепа за усвояване на новите знания. Развива практическите умения на учениците и стимулира интереса им за самостоятелно получаване на физични знания чрез наблюдение и опити. Уроците за преговор и обобщение целят периодично затвърждаване на изучения материал.

Нагоре