Rallye 1 - Учебник по френски език за 8 клас

Rallye 1 - Учебник по френски език за 8 клас

Каталожен №: G170318

Издателство: Просвета

Автори: Радост Цанева, Лилия Георгиева

В наличност!
Цена нов: 
25,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Rallye 1 е предвиден за 150 учебни часа, след които учениците достигат уменията, залегнали в ниво А 1 на Европейската езикова рамка. Учебникът съдържа 15 урочни единици, като след всеки пет са предвидени дейности и тестови задачи за проверка и оценка на знанията и уменията. Поднесеният материал е съобразен със спецификата на интензивното обучение по чужд език, която предполага методи и похвати, осигуряващи бърз напредък в овладяването на езика, трайно поддържане и развиване на мотивацията на учениците, овладяване на уменията за ползване на езика в учебни и реални ситуации в различни сфери на живота. Чрез учебния комплект се осигурява едновременно и равностойно развитие на рецептивните и продуктивните речеви дейности. Езиковият материал е организиран тематично, като темите се разработват спираловидно, с периодично разширяване и засягане на нови аспекти. Структурата на учебниците осигурява ритмичност и еднотипно разположение на материала.

Нагоре