Rallye 3 - Учебник по френски език за 8 клас

Rallye 3 - Учебник по френски език за 8 клас

Каталожен №: G170326

Издателство: Просвета

Автори: Радост Цанева, Лилия Георгиева, Георги Жечев

ISBN: 978-954-012-328-8

Година: 2009

Страници: 232

В наличност!
Цена нов: 
25,00 лв.
Цена употребяван: 
17,50 лв.

Описание на артикула:

Чрез учебното съдържание на системата Rallye 3 се осигурява едновременно и равностойно развиване на рецептивните и продуктивни речеви дейности. Езиковият материал е организиран тематично, като темите се разработват спираловидно с периодично разширяване и засягане на нови аспекти.Представя се в ситуации с помощта на авторски и автентични текстове и документи.Усвояват се и всички фонетични особености на френския език. Рубриката Panorama des pays francophones запознава учениците с франкофонския свят Овладяването на учебния материал води до покриване на ниво В1по Европейската езикова рамка. Учебникът е предвиден за 250 учебни часа и съдържа 7 урочни единици. Всяка една от тях се състои от три раздела, в които се разглежда една тема от различни аспекти.

Нагоре