Периодична система на химичните елементи

Периодична система на химичните елементи

Каталожен №: G220477

Издателство: Домино

Година: 2012

В наличност!
Цена нов: 
2,00 лв.

Описание на артикула:

Периодичната система на химичните елементи е в размер А4. Химичните елементи са описани с атомен номер и маса, химичен знак, агрегатно състояние при нормални условия, латинско и българско наименование, електронна конфигурация, степени на окисление, важни периоди и групи. Учебното помагало съдържа и допълнителна информация - „Период на полуразпад на най-стабилните изотопи на радиоактивните елементи“, „Преводни коефициенти“, „Някои основни физически и химически константи“, „Редове на относителна активност“, и „Формули“, които биха били полезни при подготовка за текущ контрол, при систематизиране и обобщаване на вече усвоения материал, при самоподготовка за важни изпити.

Нагоре