Тетрадка по история и цивилизации за 8. клас (по новата програма)

Тетрадка по история и цивилизации за 8. клас (по новата програма)

Каталожен №: 300372

Издателство: Просвета

Автори: Бистра Стоименова, Кирил Славчев

Година: 2017

Страници: 72

В наличност!
Цена нов: 
5,90 лв.

Описание на артикула:

Тетрадката предлага разработки по всички теми за нови знания от учебника. Основният акцент е върху развиване на уменията на учениците за анализ на текст и изображение чрез система от въпроси и задачи. Като сравняват документи, те откриват различни гледни точки и перспективи в историческото познание. Учат се да открояват характерни особености на епохата и да проследяват промени, синхрон и асинхрон в развитието на държави и общества, да посочват причинно-следствените връзки между събития и явления. Част от задачите са посветени на пространствено-времевата им ориентация – попълване на контурни карти и съставяне на линия на времето и хронологична таблица. Други задачи изискват систематизиране на знанията в таблица, създаване на текст по исторически проблеманализ на статистически даннитърсене и подбор на информация от интернет.

Системната работа с тетрадката в клас под ръководството на учителя и при самоподготовка осигурява по-задълбочено разбиране на сложната и динамична епоха на Новото време. Фокусът върху гражданското образование формира уважение към ценностите на демокрацията и гражданското общество. 

Нагоре