Комплект работни листове по литература за 8 клас

Комплект работни листове по литература за 8 клас

Каталожен №: G230240

Издателство: Анубис

ISBN: 978-954-426-997-5

Година: 2015

Страници: 96

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Работните листове по литература за 8 клас ще подпомогнат личностното развитие на ученика чрез активни методи на учене. Предложените стратегии формират познавателни и метакогнитивни компетентности, насочени към развитие на общокултурни умения. Темите, организирани по автори и творби, са ясно структурирани в атрактивни рубрики и са предназначени за работа през цялата учебна година. Перфорацията на листовете от учебните комплекти позволява те да се отделят от книжното тяло и да се прилагат в лично портфолио с материалите и разработките на всеки ученик.


Моят литературен профилбук предлага:

  • богати възможности за работа с изучаван и с непознат текст с цел разбиране, тълкуване и извличане на основна информация;
  • многообразие от задачи върху изучаваната творба с цел трайно овладяване и задълбочено осмисляне на учебния материал;
  • указания за изграждане на различни по формат съчинения с цел развитие и усъвършенстване на уменията за писмено изразяване по зададена тема;
  • упражнения за създаване на езикова компетентност, за затвърдяване и обогатяване на теоретичните знания по литература;
  • творчески провокации за стимулиране на въображението, мисленето и уменията за анализ на литературна творба;
  • задачи за разпознаване и осъзнаване на сходни тематични връзки между различни изучавани автори и техните произведения.

Работните листове са съобразени с учебната програма по литература за 8. клас. Те ще бъдат полезен помощник в часовете за ЗП, ЗИП и СИП и при самостоятелна работа на ученика вкъщи.

Нагоре