Помагалник по математика за 8-12 клас

Помагалник по математика за 8-12 клас

Каталожен №: G220483

Издателство: Домино

Година: 2012

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Помагалото съдържа:

Алгебра

Квадратно уравнение

Разлагане на квадратен тричлен

Корен, степен

Логаритъм: определение, правила, смяна на основата, следствия

Аритметична прогресия

Геометрична прогресия. Безкрайно намаляваща геометрична прогресия. Формула за сложна лихва

Геометрия

Тригонометрични функции

Лица на повърхнини и обеми на ръбести и валчести тела. Ръбести тела: призма, правилна призма, прав и правоъгълен паралелепипед, куб, пирамида (пресечена, правилна пресечена). Валчести тела: цилиндър (кръгов, прав кръгов, равностранен), конус (кръгов, прав кръгов, пресечен кръгов, прав кръгов пресечен), формула на Симпсън

Признаци за подобие на триъгълници: първо, втори, трети, четвърти

Формули за лице: триъгълник, четириъгълник, трапец, успоредник, описан многоъгълник

Зависимости в правогълен триъгълник

Зависимости в произволен триъгълник

Синусова теорема

Косинусова теорема

Формули за медиани

Формули за ъглополовявща

Права на Ойлер

Вписан четириъгълник ABCD в окръжност

Формула за диагоналите на успоредник

Описан четириъгълник ABCD около окръжност

Лице на вписан и описан около окръжност четириъгълник

Средни отсечки: триъгълник, четириъгълник, трапец. Теория на Щайнер

Метрични зависимости в окръжност

Взаимни положения на окръжност и ъгъл - метрични зависимости: централен ъгъл, периферен ъгъл, ъгъл между две хорди, ъгъл между две секущи

Основни тригонометрични уравнения

Производни на някои основни елементарни функции

Ирационални неравенства с едно неизвестно

Нагоре