Обучението по химия и опазване на околната среда 9 - 12 клас - Книга за учителя

Обучението по химия и опазване на околната среда 9 - 12 клас - Книга за учителя

Каталожен №: G210604

Издателство: Булвест 2000

Автори: Свобода Бенева, Лени Николова, Людмила Генкова

ISBN: 978-954-180-280-9

Година: 2002

Страници: 142

В наличност!
Цена нов: 
4,80 лв.

Описание на артикула:

В книгата за учителя са обобщени и систематизирани елементи от педагогическата теория, дългогодишния методически опит на авторите и добрия опит на учители по химия от цялата страна. В първата част са представени обобщено концептуални идеи и съвременни психолого-педагогически постановки за развитие на методиката на обучението на обновения интегрален учебен предмет. Във втората част ще намерите редица идеи за развитие на познавателните интереси у учениците чрез прилагане на изследователския и историческия подход, както и комплекти от интересни по съдържание и форма дидактически материали. Широко място е отделено на възможностите на иновационните образователни технологии за повишаване на творческия потенциал на учениците. Представени са технологични модели за решаване на казуси и разработване на проекти, за съставяне и ползване на интелектуални карти във връзка с формиране и обобщаване на основни понятия, за провеждане на дискусии и и др. Представени са и технологични варианти за провеждане на семинарни занятия, групова учебно-познавателна дейност и обществен преглед на знанията. Особено интересни са логическите задачи със здравно-екологична и практическа насоченост, които са решени, както и технологичните модели за контрол и самоконтрол.

Нагоре