Информатика за 9 и 10 клас - Задължителна подготовка

Информатика за 9 и 10 клас - Задължителна подготовка

Каталожен №: G200868

Издателство: Изкуства

ISBN: 978-954-946-385-9

Година: 2013

Няма в наличност!
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД 09-219/27.02.2013 г. на министъра на образованието, младежта и науката.

Учебното помагало е предназначено за учениците от 9. и 10. клас, които не изучават профил Информатика. Отразява актуалното състояние на информатиката. Урочните единици в помагалото са посветени на:

- същността на понятията информация и данни, ролята на информацията за развитието на обществото и личността, както и спецификата на информационните процеси – събиране, съхраняване, предаване, обработка и визуализация на данни;

- историята и съвременното състояние на компютърните системи;

- предназначението и основните функции на базовия софтуер на компютъра – операционната система и инструменталните програми;

- алгоритмите и начините за представяне на алгоритми;

- езиците за програмиране и средите за разработване на софтуер.

 

Нагоре