Информатика за 9 клас - Задължителна подготовка

Информатика за 9 клас - Задължителна подготовка

Каталожен №: G90084

Издателство: Просвета

Автори: Павел Азълов, Фани Златарова

ISBN: 954-01-1037-8

Страници: 176

В наличност!
Цена нов: 
4,80 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебникът е изграден въз основа на следните основни идеи и принципи:

Стриктно придържане към държавните образователни изисквания и новата учебна програма по информатика. Всички теми: "Увод в информатиката"; "Компютри и операционни системи"; "Приложен софтуер"; "Алгоритми"; "Структури данни"; "Програмиране" и съответните основни понятия са изцяло обхванати в обем, дълбочина и начин на представяне, съобразени с възрастовите особености на учениците от 9. клас.

Инвариантност на учебното съдържание с конкретна хардуерна и софтуерна среда. Този проблем е не само интересен, но и много важен, защото разнообразието на компютърната техника в училищата е все още твърде голямо и едва ли можем да си мислим, че неговото решаване предстои утре. Вариантът, предложен от авторите, е следният: базовите теоретични знания по информатика се представят в учебника независимо от конкретните хардуерни и софтуерни характеристики на компютрите, използвани в съответното училище. В часовете за учебни занимания в компютърната зала, едновременно с учебника се използва учебното помагало "Компютърна лаборатория" замислено и създадено като практически курс и естествено продължение на учебника за задължителна подготовка по информатика в 9. клас. В този вариант модулът "Компютърна лаборатория" съдържа материал за 28 занятия, за които се изискват 36 учебни часа. Отделянето на "Компютърна лаборатория" в самостоятелен модул подчертава важността на практическите умения, които следва да се добият в рамките на общозадължителния курс по информатика.

 

 

Нагоре