История и цивилизация за 9 клас - Задължителна подготовка

История и цивилизация за 9 клас - Задължителна подготовка

Каталожен №: G90073

Издателство: Анубис

Автори: Даниел Вачков, Боряна Панайотова, Емилия Карабоева, Красимира Йончева, Петър Карабоев

ISBN: 978-954-426-340-9

Година: 2001

Страници: 256

Няма в наличност!
Нов:
няма в наличност
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебникът по история и цивилизация за 9 клас за задължителна подготовка на издателство „Анубис“ побира в своето съдържание десет раздела, като всеки раздел, за улеснение на ученика, е маркиран в различен цвят – „Европеецът в един нов свят“, „Алсолютизъм“, „Революциите“, „Кълновете на съвременността“, „Новото време на Балканите“, „Националните държави“, „Модерният свят“, „България след Освобождението“, „Самоубийството на Европа“. Уроците проследяват промените в света във времевата рамка от експедициите на Колумб, през Освобождението на България, стигайки до подножието на Първата световна война – обширен период от време, изпъстрен със събития, подплатени с богат илюстративен материал, исторически извори и биографични бележки в учебника. В помощ на учениците още в самото начало са дадени съвети и препоръки за отговорите на някои въпроси, през които им предстои да се изправят – като например: Как да намерим основните идеи в текста?, Как се анализират писмени документи?, Как се анализира илюстрация?. След всеки урок следват въпроси, които целят да проверят натрупаните знания и да провокират учениците да потърсят още информация по темата. В помощ на учениците и някои от най-важните дати са изнесени в колона в края на всеки урок, а след всеки раздел – следва тест, благодарение на който могат да се проверят актуалните знания до момента и да се запълнят евентуално допуснати пропуски. Учебникът отговаря на Държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала и е одобрен от Министерство на образованието и науката.

Нагоре