Курс по математика за 9 клас

  • Издателство: Вега 74
  • Автори: Боряна Милкоева, Дачо Беев, Христина Беева
  • Година: 2011

В наличност

Цена за нов:
15,00 лв.
Цена за употребяван:
10,50 лв.

15,00 лв.

Описание на артикула
„Курс по математика за 9 клас“ обединява задачи от двата математически раздела, залегнали в учебното съдържанието по предмета в училище – алгебра и геометрия. Изданието съдържа теоретична част, придружена от подробно решени задачи, разяснени с разнообразие от графики и чертежи. Решенията на задачите са от всички видове, които се дават на конкурсни изпити, като всяка решена задача е следвана от подобна нерешена задача за самостоятелна работа. Изданието е подходящо за разширяване на знанията по математика в училище, в часовете по задължително избираема подготовка и при самоподготовка за успешно представяне на изпити и матура по математика.
Условия за доставка

Информация за условията на доставка - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - условия за доставка

Условия за плащане

Информация за условията на плащане - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - условия за плащане

Контакти

Контактна инфорамция в детайлна страница на продукт - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - таб контакти