Учебно помагало по професионално ориентиране за 6 клас - Портфолио + CD

Учебно помагало по професионално ориентиране за 6 клас - Портфолио + CD

Каталожен №: G230306

Издателство: Бит и техника

Автори: Тодорка Николова, Гергана Ананиева

ISBN: 978-954-941-249-9

Година: 2015

Страници: 52

В наличност!
Цена нов: 
7,90 лв.

Описание на артикула:

Учебното помагало съдържа систематизиран набор от информация, задачи, упражнения и техники за подпомагане процеса на ранно професионално ориентиране, избор на следваща степен на образование и формиране на базова представа у ученика за неговата бъдеща професионална реализация. То предлага последователен подход при усвояване и изграждане на знания и умения в областта на личностното и професионално развитие с възможност за проследяване персоналния напредък на ученика.

Портфолиото позволява на ученика в 6 клас: да формира адекватна представа за силните си страни чрез оценка на своите умения и способности; да изясни и подреди своите професионални интереси и желания; да задълбочи знанията си относно професионалните възможности и изискванията на различните професии; да открие и изследва подходящите за него пътища за професионално развитие с оглед на своя персонален профил. 

Успоредно с това портфолиото:

- развива у детето важни навици за рефлексия и самооценка, поставяне и постигане на цели, планиране и организиране на учебната дейност;
- стимулира самостоятелната работа, активното поведение и инициативността;
- поддържа интереса към учебната дейност и формира положително отношение към образованието и труда;
- тренира важни персонални и социални компетенции - като логическо и образно мислене, комуникативност, способност за работа в екип;
- насърчава стремежа към развитие и увереността в собствените сили като основа на една успешна личностна и професионална реализация;
- осигурява ефективен път за комуникация между учител, ученик и родител,  възможност за обратна връзка и навременна корекция.

Нагоре