Учебно помагало по професионално ориентиране за 7 клас - Портфолио + CD

Учебно помагало по професионално ориентиране за 7 клас - Портфолио + CD

Каталожен №: G230307

Издателство: Бит и техника

Автори: Тодорка Николова, Гергана Ананиева

ISBN: 978-954-941-250-5

Година: 2015

Страници: 48

В наличност!
Цена нов: 
7,90 лв.

Описание на артикула:

Учебното помагало съдържа систематизиран набор от информация, задачи, упражнения и техники за подпомагане процеса на ранно професионално ориентиране, избор на следваща степен на образование и формиране на базова представа у ученика за неговата бъдеща професионална реализация. То предлага последователен подход при усвояване и изграждане на знания и умения в областта на личностното и професионално развитие с възможност за проследяване персоналния напредък на ученика.

Портфолиото помага на ученика в 7 клас: да обогати, прецизира и подреди информацията в личния си профил относно своите умения, способности и интереси; да изясни своите професионални ценности и очаквания; да съпостави своя персонален профил с това, което изисква и предлага мечтаната от него професия; да изгради визия „стъпка по стъпка“ за своето бъдещо професионално развитие от гледна точка на следващи степени на образование, необходима квалификация, трупане на професионален опит, усъвършенстване на определени способности и умения и придобиване на нови.

Успоредно с това портфолиото:

- развива у детето важни навици за рефлексия и самооценка, поставяне и постигане на цели, планиране и организиране на учебната дейност;
- стимулира самостоятелната работа, активното поведение и инициативността;
- поддържа интереса към учебната дейност и формира положително отношение към образованието и труда;
- тренира важни персонални и социални компетенции - като логическо и образно мислене, комуникативност, способност за работа в екип;
- насърчава стремежа към развитие и увереността в собствените сили като основа на една успешна личностна и професионална реализация;
- осигурява ефективен път за комуникация между учител, ученик и родител,  възможност за обратна връзка и навременна корекция.

Нагоре