Картинна азбука за 1 клас - Табло по български език

Картинна азбука за 1 клас - Табло по български език

Каталожен №: G230062

Издателство: Булвест 2000

ISBN: 978-954-180-920-4

Година: 2015

В наличност!
Цена нов: 
7,00 лв.

Описание на артикула:

Таблото е част от учебния комплект по български език и литература за 1. клас. То подпомага изучаването на буквите, като:

● онагледява печатното и ръкописното им изписване;

● представя изображения на познати и непознати на децата животни, чиито имена започват със съответната буква;

● насочва към думи, в които изучаваната буква е в различна позиция – в началото, в средата или в края;

● предлага модели на думите, подпомагащи осъзнаването на особеностите на изучавания звук;

● чрез визуализация създава положителна нагласа и улеснява наизустяването на българската азбука в нейната цялост и единство. Този начин на структуриране на информацията в таблото подпомага възприемането и осмислянето на звуковете и буквите в периода на ограмотяването.

Таблото успешно може да се използва и в подготвителните групи в детската градина и в училището.

Нагоре