Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен

Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен

Каталожен №: 290454

Издателство: Рива

Автори: Нели Иванова

ISBN: 978-954-320-479-3

Година: 2014

Страници: 576

В наличност!
Цена нов: 
25,00 лв.

Описание на артикула:

  • Как да се интерпретира учебното съдържание в процеса на обучението по български език и литература в различните видове уроци?
  • Какви методи, похвати и форми да използва началният учител, за да постигне очакваните резултати?
  • Как да се формират езиковата и литературната компетентност?
  • Как тези компетентности се формират и проявяват в комуникативните практики?
  • Как да се отговори на променените реалности при формирането на езикова, литературна, комуникативна, социокултурна и пр. компетентности, на ключовите компетентности чрез обучението по български език?
  • На тези и още много други въпроси се търсят отговори в книгата.
  • Предназначена е за учители, директори на училища, студенти, специализанти, експерти по начално образование, педагози, методици и изследователи.

Нагоре