Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси

Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси

Каталожен №: G220884

Издателство: Просвета

Автори: Жулиета Савова

ISBN: 978-954-013-080-4

Година: 2014

Страници: 200

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

„Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси” е продължение на авторските изследвания от началото на 2000 година върху съществуващи практики за оценяване на учебници и учебни ресурси. Книгата отразява новите тенденции и реалности в тази област и насочва вниманието към изключителнo важната роля на учителите в условията на разширяващ се избор, променящи се форми на достъп до информацията и нови генерации ученици, чиито широкоспектърни интереси и потребности се отличават с висока динамика. Защитаваната теза за потребността от оценяване на образователното съдържание и основни негови  „продукти”, като учебници, учебни помагала, електронни ресурси за нуждите на обучението и други, отчита както благоприятните нови условия на широкия достъп до различни форми на информация и човешко познание, така и основните бариери пред оценяването за учители и ученици. В нея се дискутират проблеми на класическите и дигиталните учебници с отражение върху политиката на големи издатели на световния пазар, предлагат се практически идеи за анализ и оценка на учебници в светлината на използвани европейски и световни практики за оценяване в допълнение на картината у нас. Споделените идеи и съществуващи решения са част от отворения диалог в съвременното ни общество за качеството на образованието, ролята на образователните политики и професионализма на учителите.

Нагоре