Upstream for Bulgaria, Part Three, ниво B1+ - Учебник по английски език за 8 клас

Upstream for Bulgaria, Part Three, ниво B1+ - Учебник по английски език за 8 клас

Каталожен №: G2000038

Издателство: Express Publishing

Автори: Колектив

Няма в наличност!
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Upstream for Bulgaria e предназначен за часовете по задължителна подготовка в VIII клас с интензивно изучаване на английски език.

Разработен е в съответствие с учебната програма по английски език за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език, съвременната проблематика на методиката на чуждоезиковото обучение и принципите на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа. Съдържа теми, съобразени в максимална степен с интересите на съвременното поколение тийнейджъри, предлага систематично развиване на четирите основни езикови умения на учениците – слушане, четене, говорене и писане, и осигурява задълбочени знания за езика като система - лексика и граматика.

Upstream for Bulgaria гарантира на учениците успешно представяне на външното оценяване по английски език в края на VIII клас с интензивно изучаване на чужд език.

Нагоре