Култивиране на кладница. Практическо ръководство

Култивиране на кладница. Практическо ръководство

Каталожен №: 262554

Издателство: Еньовче

Автори: Стефан Мирчев, Славчо Савев, Теодор Неделин

ISBN: 978-954-937-385-1

Година: 2009

Страници: 88

В наличност!
Цена нов: 
8,00 лв.

Описание на артикула:

Нараства интересът към гъбите като ценен хранителен продукт и тенденцията в световен мащаб е той все повече да се засилва. Този факт налага да се внедряват съвременни технологии за производство им. Необходимостта от съответна микологична литература е безспорна. У нас все още съществува "глад" за такива книги, които да отговарят на интересите и потребностите не само на любители гъбари, а и на професионалисти с желание да се занимават с култивиране на гъби. Предлаганата книга ще запълни в значителна степен нуждата от информация за култивиране на кладницата, която е на второ място след печурката от отглежданите при изкуствени условия гъби. Книгата е актуално научно и методично ръководство за култивиране на кладницата. В нея хората, които се занимават вече или възнамеряват да култивират кладница, ще намерят отговор на основните въпроси, които могат да възникват в процеса на работата. Авторите обобщават свой натрупан опит у нас и в чужбина. Посочените две групи методи за култивиране на кладницата - екстензивни и интензивни дават възможност на професионалистите да изберат онази от тях, която отговаря най-пълно на потребностите им с оглед на наличния субстрат, площи, помещения и т. н. Книгата е не само ръководство за технологии при производство на кладницата, но тя има и познавателен характер. В нея всеки, който се интересува от гъби, ще намери отговори на основните въпроси, свързани с морфологията, биологията и размножаването на гъбите.

Нагоре