Кратък английско-български селскостопански речник

Кратък английско-български селскостопански речник

Каталожен №: 261623

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Автори: Надежда Тодорова-Пери

ISBN: 954-430-843-1

Страници: 198

В наличност!
Цена нов: 
9,50 лв.

Описание на артикула:

Предлаганият речник е първият опит у нас да се представи използваната терминология във всички отрасли на селското стопанство на английски език. Речникът съдържа около 16000 термина, както и думи на говоримия английски език със значение за селското стопанство. Включени са термини из областта на агрономията, зоотехниката, ветеринарната медицина, хидротехниката и мелиорациите, организацията и икономиката на селското стопанство, растителната защита, млекарството, както и много термини от сродни научни отрасли като метеорология, микробиология, ботаника, зоология, биология, горско стопанство, които се срещат и в селскостопанската литература.Термините са подредени по азбучен ред. Сложните думи са поставени също по азбучен ред под основния термини, като за основен термин се приема думата, която определя специфичното и съдържание. В случай ,че не е намерен точен термин на български език, той е даден с обяснителен превод. При необходимост е посочен отрасъла, към който се отнася термина, напр. бот. и т.н.

Нагоре