Филология

1 2 3 4 5
Културно-историческо и езиково наследство на "съседна" България

Културно-историческо и езиково наследство на "съседна" България

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Introducing English Syntax

Introducing English Syntax

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Помагало по лексика и превод от български на испански език

Помагало по лексика и превод от български на испански език

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Курс по обща морфология. Том 2

Курс по обща морфология. Том 2

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Библиотека Americana: Posthuman Transformations. Част 2

Библиотека Americana: Posthuman Transformations. Част 2

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Академично писане за докторанти и постдокторанти

Академично писане за докторанти и постдокторанти

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Лингводидактическо моделиране на турската падежна система за българи

Лингводидактическо моделиране на турската падежна система за българи

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Своето в чуждото, чуждото в своето: Българските преводи на английска детска литература

Своето в чуждото, чуждото в своето: Българските преводи на английска детска лите...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Деагентивността в българския език и нейното изразяване (в съпоставка със сръбския език)

Деагентивността в българския език и нейното изразяване (в съпоставка със сръбски...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 18,00 лв.

1 2 3 4 5