Английска филология

1 2
Introducing English Syntax

Introducing English Syntax

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

The Science of Language - A Handbook in General Linguistics

The Science of Language - A Handbook in General Linguistics

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 8,20 лв.

Verb-centred Compound Nouns in English and Bulgarian

Verb-centred Compound Nouns in English and Bulgarian

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 14,00 лв.

Българо-английски речник. Право, финанси, търговия

Българо-английски речник. Право, финанси, търговия

Абагар

Цена Нов: 30,00 лв.

Устойчиви сравнения. Български, руски, английски, немски, френски

Устойчиви сравнения. Български, руски, английски, немски, френски

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 15,70 лв.

Развитие на категорията перфект в стандартния английски език

Развитие на категорията перфект в стандартния английски език

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 6,00 лв.

Примерни тестове за държавен изпит по английски като втори чужд език

Примерни тестове за държавен изпит по английски като втори чужд език

УНСС

Цена Нов: 4,90 лв.

Reflections on Compound Verbs and Compounding

Reflections on Compound Verbs and Compounding

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 9,00 лв.

1 2