Други езици

Пътят на словото в Япония

Пътят на словото в Япония

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Сватбената терминология в българския и румънския език

Сватбената терминология в българския и румънския език

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Българско-корейски речник. Том 1 и 2

Българско-корейски речник. Том 1 и 2

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 80,00 лв.

Поредица Университетска библиотека. Том 503: Хиндустани – интерференция в частен режим на диглосия

Поредица Университетска библиотека. Том 503: Хиндустани – интерференция в частен...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Казахска граматика

Казахска граматика

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Индоарийските лични местоимения в диахрония

Индоарийските лични местоимения в диахрония

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

Изследване върху лексикалния обмен между германските езици: съвременна употреба на скандинавизмите в английския език

Изследване върху лексикалния обмен между германските езици: съвременна употреба ...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Български учен ориентиран към Изтока - Научен сборник в памет на проф. Емил Боев

Български учен ориентиран към Изтока - Научен сборник в памет на проф. Емил Боев

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.