Френска филология

Метафората и връзката пространство-време – с примери от френския и българския език

Метафората и връзката пространство-време – с примери от френския и българския ез...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 7,00 лв.

Traduction et communication interculturelle

Traduction et communication interculturelle

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 13,00 лв.

Обидното слово в българския и във френския език

Обидното слово в българския и във френския език

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 15,00 лв.

Устойчиви сравнения. Български, руски, английски, немски, френски

Устойчиви сравнения. Български, руски, английски, немски, френски

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 15,70 лв.

Годишник на департамент романистика и германистика, том 1

Годишник на департамент романистика и германистика, том 1

Нов български университет

Цена Нов: 38,00 лв.

Черно на бяло за устойчивите словосъчетания с прилагателно име за цвят в българския и френския език

Черно на бяло за устойчивите словосъчетания с прилагателно име за цвят в българс...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 14,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

Речник на френските думи в българския език. Том 5: Р-Т

Речник на френските думи в българския език. Том 5: Р-Т

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 25,00 лв.