Класическа филология

1 2
Поредица Университетска библиотека. Том 464: Opera minora selecta

Поредица Университетска библиотека. Том 464: Opera minora selecta

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 20,00 лв.

Темпорално-цикличен жанр в Ади Грантх

Темпорално-цикличен жанр в Ади Грантх

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

Българско-латински речник

Българско-латински речник

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 12,00 лв.

Verba aeterna - учебник по латински език

Verba aeterna - учебник по латински език

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,60 лв.

Старогръцки език

Старогръцки език

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Per aspera ad astra. Латински език за студенти филолози

Per aspera ad astra. Латински език за студенти филолози

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 14,00 лв.

Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език

Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 10,00 лв.

Синтактична структура на преводната агиография

Синтактична структура на преводната агиография

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 13,00 лв.

1 2