Руска филология

1 2
Пътища на развитие на руския книжовен език през XI–XVII век

Пътища на развитие на руския книжовен език през XI–XVII век

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 8,00 лв.

Нов руско-български речник

Нов руско-български речник

Парадигма

Цена Нов: 39,00 лв.

Руски език за специалност Национална сигурност, част 2

Руски език за специалност Национална сигурност, част 2

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 13,00 лв.

Годишник на департамент романистика и германистика, том 1

Годишник на департамент романистика и германистика, том 1

Нов български университет

Цена Нов: 38,00 лв.

Сборник упражнений по грамматике русского языка для студентов-нерусистов

Сборник упражнений по грамматике русского языка для студентов-нерусистов

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 8,00 лв.

Междуезиково взаимодействие в превода. От руски на български и от български на руски език

Междуезиково взаимодействие в превода. От руски на български и от български на р...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,70 лв.

Учебен руско-български речник на дипломатически, туристически и икономически термини и изрази

Учебен руско-български речник на дипломатически, туристически и икономически тер...

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 7,60 лв.

Устойчиви сравнения. Български, руски, английски, немски, френски

Устойчиви сравнения. Български, руски, английски, немски, френски

УИ "Неофит Рилски"

Цена Нов: 15,70 лв.

Фонетична интерференция при типологично различни езици

Фонетична интерференция при типологично различни езици

УИ "Епископ Константин Преславски"

Цена Нов: 10,00 лв.

1 2