Славянска филология

1 2 3
Как се пише? Книжовен, диалогичен и дигитален български

Как се пише? Книжовен, диалогичен и дигитален български

БГ Учебник

Цена нов: 9,80 лв.

Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити

Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити

Издателски център "Боян Пенев"

Цена Нов: 7,00 лв.

Проблеми на неологията в славянските езици

Проблеми на неологията в славянските езици

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 17,00 лв.

Кратък словашко-български финансов речник

Кратък словашко-български финансов речник

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена Нов: 12,00 лв.

Студии по лексикология

Студии по лексикология

Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Цена Нов: 13,00 лв.

Славянският Вавилон. За интерференцията между славянските езици

Славянският Вавилон. За интерференцията между славянските езици

Парадигма

Цена Нов: 10,00 лв.

Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български език

Имена на жители (nomina habitatorum) в съвременния чешки и съвременния български...

Парадигма

Цена Нов: 10,00 лв.

Балканско езикознание. Основни проблеми на балканския езиков съюз

Балканско езикознание. Основни проблеми на балканския езиков съюз

Фабер

Цена Нов: 14,00 лв.

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ресурси

От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти + електронни ре...

БГ Учебник

Цена Нов: 14,00 лв.

1 2 3